Mã vạch hàng hóa – Ý nghĩa các con số – Cơ hội kinh doanh mới

Nhắc đến mã vạch, ai cũng có thể hình dung ra hình thức, hình dạng của nó. Nội dung bài viết này không định nghĩa về mã vạch một cách…

Continue ReadingMã vạch hàng hóa – Ý nghĩa các con số – Cơ hội kinh doanh mới

Luật sở hữu trí tuệ ( Intellectual Property Laws) Hoa Kỳ phần I: Thương hiệu (Trademark) – Kỳ 5

  • Post author:
  • Post category:Tin tức

Ở kỳ 4, chúng ta đã tìm hiều về các khái niệm Certification Mark, Characters as Trademarks, Collective Mark, Color as an Element of a Mark, Color Used as Mark,…

Continue ReadingLuật sở hữu trí tuệ ( Intellectual Property Laws) Hoa Kỳ phần I: Thương hiệu (Trademark) – Kỳ 5

Luật sở hữu trí tuệ ( Intellectual Property Laws) Hoa Kỳ phần I: Thương hiệu (Trademark) – Kỳ 4

  • Post author:
  • Post category:Tin tức

Ở kỳ 3, chúng ta đã tìm hiều Luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ thông qua các khái niệm Arbitrary Mark, Assignment of Mark, Attorney Fees in Trademark Infringement Actions, Average Reasonably Prudent…

Continue ReadingLuật sở hữu trí tuệ ( Intellectual Property Laws) Hoa Kỳ phần I: Thương hiệu (Trademark) – Kỳ 4