Hợp tác Khóa đào tạo JIPA ASEAN năm 2019 giữa Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JIPA) và INVESTIP

Trong những năm gần đây, làn sóng các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dần vốn đầu tư, cơ sở sản xuất sang khu vực Đông Nam Á tăng lên một…

Continue ReadingHợp tác Khóa đào tạo JIPA ASEAN năm 2019 giữa Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JIPA) và INVESTIP