Thông báo về Quy định mới về việc nộp Tuyên bố sử dụng/không sử dụng tại Campuchia năm 2020

Thông báo số 01/KH/2020 Kính gửi quý khách hàng, THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC NỘP TUYÊN BỐ SỬ DỤNG/ KHÔNG SỬ DỤNG TẠI CAMPUCHIA NĂM 2020 Theo…

Continue ReadingThông báo về Quy định mới về việc nộp Tuyên bố sử dụng/không sử dụng tại Campuchia năm 2020