INVESTIP triển khai các dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận cho đặc sản tỉnh Hòa Bình

Trong suốt chặng đường phát triển của mình, Công ty Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã hợp tác với rất nhiều tỉnh thành, địa phương để triển khai các dự…

Continue ReadingINVESTIP triển khai các dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận cho đặc sản tỉnh Hòa Bình

Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2021 của WIPO hướng đến Doanh nghiệp nhỏ và vừa

 Ngày 26/4 hằng năm, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của Sở hữu trí tuệ trong khuyến khích hoạt…

Continue ReadingThông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 26/4/2021 của WIPO hướng đến Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông báo về việc sửa đổi một số quy tắc của Quy chế thi hành Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu

 Trong phiên họp lần thứ 54 (kỳ họp bất thường lần thứ 31), Hội đồng Liên minh Madrid đã thông qua việc sửa đổi các Quy tắc số 3, 9,…

Continue ReadingThông báo về việc sửa đổi một số quy tắc của Quy chế thi hành Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu