Dự thảo sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ và một số thay đổi quan trọng về Nhãn hiệu và Bản quyền

  • Post author:
  • Post category:Bài viết

 Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành lần đầu tiên vào năm 2005 theo Luật số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 (Luật…

Continue ReadingDự thảo sửa đổi luật Sở hữu trí tuệ và một số thay đổi quan trọng về Nhãn hiệu và Bản quyền