INVESTIP đảm bảo dịch vụ tư vấn đăng ký Sở hữu trí tuệ trong thời kỳ giãn cách xã hội

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố…

Continue ReadingINVESTIP đảm bảo dịch vụ tư vấn đăng ký Sở hữu trí tuệ trong thời kỳ giãn cách xã hội

Người nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp cần lưu ý cảnh giác trước hành vi mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ

Trong thời gian vừa qua, một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ đã trực tiếp liên hệ, gọi điện thoại hoặc gửi…

Continue ReadingNgười nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp cần lưu ý cảnh giác trước hành vi mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ