Khôi phục hoạt động tiếp nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

  • Post author:
  • Post category:Tin tức

Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN) vừa ra thông báo số 8895/TB-SHTT, thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kể…

Continue ReadingKhôi phục hoạt động tiếp nhận đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  • Post author:
  • Post category:Bài viết

Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Lần đầu tiên trong lịch sử…

Continue ReadingVấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Khôi phục hoạt động tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ

  • Post author:
  • Post category:Bài viết

Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN) vừa ra thông báo, thực hiện theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc điều…

Continue ReadingKhôi phục hoạt động tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ