Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định về sửa đổi, bổ sung đơn và tình tiết mới trong thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu

  • Post author:
  • Post category:Tin tức

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 10869/TB-SHTT ngày 18/11/2021 về việc thống nhất áp dụng một số quy định về sửa đổi, bổ sung đơn và…

Continue ReadingThông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định về sửa đổi, bổ sung đơn và tình tiết mới trong thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu