Mâu thuẫn trong pháp luật Việt Nam về thời hạn trả lời thông báo từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế nộp qua hệ thống Madrid

Mục đích ra đời của cơ chế đăng ký nhãn hiệu quốc tế là nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, giảm thiểu chi phí và thời gian cho việc đăng ký một nhãn hiệu tại nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Continue ReadingMâu thuẫn trong pháp luật Việt Nam về thời hạn trả lời thông báo từ chối tạm thời nhãn hiệu quốc tế nộp qua hệ thống Madrid