Gia hạn chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đến năm 2025

  • Post author:
  • Post category:Tin tức

Ngày 30/3/2022, Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN) ra thông báo tiếp tục triển khai giai đoạn 3 Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giữa…

Continue ReadingGia hạn chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đến năm 2025