Tập huấn công tác quản lý và phổ biến các quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”

Phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp Investip đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhãn hiệu và phổ biến các quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Lạp xưởng Cai Lậy" cho hơn 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh lạp xưởng trên địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy.

Continue ReadingTập huấn công tác quản lý và phổ biến các quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”