Hội nghị Thế giới AIPPI 2023 tại Istanbul

You are currently viewing Hội nghị Thế giới AIPPI 2023 tại Istanbul

Hội nghị Thế giới AIPPI 2023 diễn ra từ ngày 22-25 tháng 10 năm 2023 tại Istanbul

Hãy tham gia Hội nghị Thế giới AIPPI 2023 diễn ra từ ngày 22-25 tháng 10 năm 2023 tại Istanbul – thành phố nơi châu Âu gặp gỡ châu Á và nơi cổ kính gặp gỡ hiện đại. Chúng ta sẽ tụ họp trực tiếp để tham gia vào việc xây dựng Nghị quyết AIPPI năm 2023. Thông tin chi tiết về chương trình phát triển chuyên môn và các sự kiện mạng lưới sẽ được chia sẻ trong những tháng sắp tới.

Đăng ký ngay bây giờ.

Cơ hội tài trợ Để xem sách hướng dẫn tài trợ, vui lòng nhấp vào đây!

Chia sẻ #AIPPIWorldCongress trên mạng xã hội để trở thành thành viên của cộng đồng AIPPI!

Bạn đang gặp vấn đề về đăng ký Nhãn hiệu, Bản quyền

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhận thông tin tư vấn về sở hữu trí tuệ chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí:

HOTLINE: +84911745879 hoặc EMAIL: investiphn@investip.vn

LIÊN HỆ