Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế

Trình độ sáng tạo được quy định như một tiêu chí để xác định một giải pháp kỹ thuật có được xem là sáng chế hay không. Cơ quan tài phán của một số quốc gia đã có những quyết định về các vụ tranh chấp liên quan đến trình độ sáng tạo trong sáng chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ hai vấn đề: (1) Trình độ sáng tạo nên được hiểu là gì? (2) Việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế tại một số quốc gia ra sao? Qua đó, cung cấp thêm những góc nhìn mới về xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế.

Continue ReadingKinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế

Hội thảo “Thanh niên tìm hiểu về Sở hữu trí tuệ và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/4/2023 tại Trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Hội thảo “Thanh niên tìm hiểu về Sở hữu trí tuệ và Ngày Sở hữu trí…

Continue ReadingHội thảo “Thanh niên tìm hiểu về Sở hữu trí tuệ và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” tại tỉnh Phú Thọ

ChatGPT: Nhiều thách thức trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng

Theo Luật sư, vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm, sáng chế do AI tạo ra đang tạo nên những thách thức pháp lý, bởi theo quy định pháp luật của nước ta, quyền sở hữu trí tuệ chỉ được đặt ra đối với những tài sản trí tuệ do con người sáng tạo ra. Như vậy, nếu những sản phẩm do AI tạo ra không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thì những cá nhân, tổ chức khác có thể tự ý sử dụng và đăng ký bảo hộ đối với sản phẩm đó. Vấn đề đặt ra là nếu tranh chấp xảy ra thì xử lý như thế nào?

Continue ReadingChatGPT: Nhiều thách thức trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng