Tiền bản quyền hai đêm nhạc tại Hà Nội của BlackPink trên 10 tỉ đồng

Trong biên bản làm việc của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) với đại diện Công ty IME liên quan đến chương trình biểu…

Continue ReadingTiền bản quyền hai đêm nhạc tại Hà Nội của BlackPink trên 10 tỉ đồng