Cảnh giác trước chiêu trò lừa tiền bằng hình ảnh và giọng nói do AI giả mạo

Lợi dụng những tiện ích từ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, các đối tượng lừa đảo thời gian gần đây đã tạo nên những hình ảnh và giọng…

Continue ReadingCảnh giác trước chiêu trò lừa tiền bằng hình ảnh và giọng nói do AI giả mạo

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm quả Thanh trà

Ngày 18/01/2024, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số11/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00135 cho sản phẩm quả…

Continue ReadingBảo hộ chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm quả Thanh trà