AI4VN 2023 cập nhật loạt xu hướng trí tuệ nhân tạo nổi bật


Các chuyên gia sẽ phân tích những xu hướng của 2023 như mô hình nền tảng, ngôn ngữ lớn, trí tuệ nhân tạo tạo sinh… cũng như ứng dụng trong tài chính, sức khỏe trong hai ngày 21-22/9.]]>