Australia đặt bẫy đầu độc mèo hoang


Chính quyền Tây Australia hôm 27/6 công bố kế hoạch 5 năm nhằm tiêu diệt mèo hoang, bảo vệ sinh vật bản địa, bằng cách dùng bẫy phun gel độc.]]>