‘Bản đồ vệ tinh’ của Leonardo da Vinci hơn 500 năm trước


Khoảng năm 1502, Leonardo lập bản đồ mặt bằng “đi trước thời đại” của thành phố Imola, thể hiện các công trình giống như nhìn từ vệ tinh trên cao.]]>