Bảo vệ tài sản trí tuệ: PSJ kiện Báo Newsgroup về dữ liệu cá nhân

 • Post category:Tin tức

Tòa phúc thẩm Anh và xứ Wales Civ 393

Sự kiện thực tế

 • Nguyên đơn là người đã kết hôn, có con và nổi tiếng trong giới giải trí.
 • Nguyên đơn bị cáo buộc đã có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với một cặp vợ chồng đã kết hôn (quan hệ tình dục tay ba với ‘AB’ và ‘CD’). 
 • Báo Newsgroup đã được tiếp cận bởi cặp đôi muốn bán câu chuyện của nguyên đơn.
 • Nguyên đơn đã yêu cầu được lệnh khẩn cấp tạm thời để ngăn báo Newsgroup xuất bản câu chuyện.
 • Sau 11 tuần, một tạp chí của Mỹ đã đăng tải các chi tiết của câu chuyện và điều này bắt đầu được lan truyền.
 • Câu chuyện đã được xuất bản trên các tờ báo của Canada và Scotland và phát sóng qua internet đến phần còn lại của Vương quốc Anh.
 • Newsgroup sau đó đã yêu cầu tòa án bãi bỏ lệnh và nguyên đơn phản đối.
 • Lúc đầu, thẩm phán (Cranston J) từ chối đưa ra lệnh, phán quyết rằng bài báo sẽ được công chúng quan tâm vì nó sẽ sửa chữa một hình ảnh sai lệch mà PJS đã trình bày về bản thân anh ta là đang có mối quan hệ cam kết với vợ/chồng.

Vấn đề

(1) Cam kết

Hình ảnh mà PJS và YMA đã trình diện không phải là về chế độ một vợ một chồng, mà là sự cam kết.

Thẩm phán đã chấp nhận rằng cam kết không nhất thiết phải yêu cầu chế độ một vợ một chồng. Vì vậy, tài liệu về quan hệ ngoài hôn nhân đã không sửa chữa một hình ảnh sai lệch. Tài liệu chỉ cung cấp “thông tin bổ sung” về mối quan hệ trong đó PJS được YMA cho phép quan hệ tình dục với người khác. Hơn nữa, PJS không có nghĩa vụ sửa chữa tài liệu trực tuyến về anh ta về hành vi của anh ta sau đó đã sai.

(2) Quyền trẻ em

Mặc dù xác định các quyền của trẻ em được xem xét phù hợp, nhưng Thẩm phán không giải thích được rằng ông đã tính đến những quyền đó như thế nào. Việc xuất bản tài liệu sẽ tạo ra một “cơn bão truyền thông” có thể ảnh hưởng đến trẻ em; hoặc bằng bị quấy rối ngay lập tức, hoặc trên sân chơi, hoặc lâu dài qua internet.

(3) Cân bằng quyền

Liệu Thẩm phán đã thực hiện đúng việc thực hiện cân bằng giữa quyền riêng tư Điều 8 của Nguyên đơn và Quyền Điều 10 của Bị đơn về tự do ngôn luận hay chưa?

(4) Lợi ích công cộng

Có phải Thẩm phán đã sai khi kết luận rằng có lợi ích công cộng trong việc sửa chữa một hình ảnh sai về sự cam kết được mô tả bởi PJS và YMA, và do đó từ chối ban hành lệnh?

Phán quyết của Tòa án cấp phúc thẩm

Lệnh khẩn cấp này hiện phải được bãi bỏ vì nó không còn phục vụ bất kỳ mục đích hợp pháp nào nữa.

Mặc dù nguyên đơn vẫn có quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại theo HRA, điều 8 (vi phạm quyền riêng tư) tài liệu bí mật trước đây đã bị rò rỉ vào phạm vi công cộng và bất kỳ ai quan tâm đến những vấn đề đó sẽ biết danh tính của nguyên đơn và vợ / chồng .

Cần phải cân bằng giữa quyền riêng tư của nguyên đơn với quyền tự do ngôn luận của bị đơn. Lệnh cấm không còn mang lại bất kỳ sự bảo vệ có ý nghĩa nào cho nguyên đơn.

Bình luận

Ý nghĩa

 • Đây là lệnh về quyền riêng tư đầu tiên được gửi đến Tòa án phúc thẩm kể từ năm 2011.
 • Bản án trình bày lại các nguyên tắc đã được thiết lập tốt.
 • Bản án cũng nhấn mạnh tầm quan trọng gắn liền trong những vụ việc như vậy đối với các quyền của trẻ em.

Lợi ích công cộng

Tòa án làm rõ rằng lợi ích của công chúng nảy sinh trong việc sửa chữa một hình ảnh không đẹp của nguyên đơn, nhưng chỉ khi:

 • (a) nguyên đơn đã “phô bày một bức tranh sai sự thật”; và
 • (b) việc xuất bản sẽ “lập kỷ lục ngay lập tức” trên khía cạnh “tôn trọng vật chất”. 

Để đánh giá điều này, điều quan trọng là phải xem xét chính xác hình ảnh mà người được đề cập đã đưa ra trước công chúng. Ở đây tòa chấp nhận lập luận rằng cam kết không nhất thiết phải yêu cầu về một vợ một chồng.

Kết luận chung về tiết lộ bí mật

 • Nguyên đơn phải chứng minh: Thông tin liên quan đến nguyên đơn đã được bị đơn tiết lộ cho bên thứ ba/các bên trong các trường hợp mà quyền riêng tư có thể được mong đợi một cách hợp lý và dẫn đến thiệt hại cho nguyên đơn.
 • Lợi ích của công chúng có thể là một biện pháp bảo vệ.
 • Sử dụng thông tin cá nhân sai.