Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Trí tuệ nhân tạo phải vì con người


Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, mục tiêu của công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, là để người dân giàu có, hạnh phúc hơn.]]>