Bộ trưởng Tô Lâm nói rõ về thông tin “dùng thẻ căn cước công dân bị theo dõi”

You are currently viewing Bộ trưởng Tô Lâm nói rõ về thông tin “dùng thẻ căn cước công dân bị theo dõi”

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chip điện tử, mã QR và căn cước điện tử không theo dõi và không thể theo dõi được.

Ngày 25-10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận dự thảo Luật Căn cước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra là đẩy mạnh Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số, các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu lớn, nhất là cơ sở dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, đất đai, nhà ở… để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định việc xây dựng Luật Căn cước là rất quan trọng và cần thiết, không chỉ yêu cầu đáp ứng quản lý, giảm thủ tục hành chính mà còn phát huy giá trị các cơ sở dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ chuyển đổi số.

Về ý kiến băn khoăn khi sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp, mã QR, căn cước điện tử thì có bị theo dõi hay không? “Chúng tôi khẳng định việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chip điện tử, mã QR và căn cước điện tử không theo dõi và không thể theo dõi được” – Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an hay bất cứ cơ quan nào cũng không được và không thể theo dõi. Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh cho công dân, cho người sử dụng thẻ không bị theo dõi từ bất cứ tổ chức, cá nhân nào; bảo mật an ninh, an toàn dữ liệu của công dân đã được khai báo và tích hợp.

Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng như các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật phù hợp để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

B.H.Thanh – Văn Duẩn

Nguồn: Báo Người Lao Động