Bức tường 10 km trên sa mạc ngăn lũ lụt do El Nino


Một bức tường sa mạc cổ đại ở phía bắc Peru được xây để bảo vệ đất trồng trọt quý giá và kênh đào khỏi những trận lụt do El Nino.]]>