Bước nhảy vọt trong sản xuất chip của Trung Quốc


Dù vấp phải hàng loạt hạn chế từ Mỹ, tham vọng tự chủ trong sản xuất bán dẫn của Trung Quốc đang bắt đầu cho quả ngọt.]]>