Cá voi lưng gù ngăn cá voi sát thủ tấn công hải cẩu


Đôi cá voi lưng gù bất ngờ xuất hiện, lao thẳng vào giữa bầy cá voi sát thủ và rống ầm ỹ như thể muốn ngăn cản chúng giết hải cẩu.]]>