Các ông lớn công nghệ sẽ tham gia Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam


Lãnh đạo Bộ, ngành, các chuyên gia Mỹ, Hàn Quốc, Anh sẽ cùng đại diện FPT, Viettel, Naver, VinBigdata, VNPT, Aqua… bàn về các xu hướng AI nổi bật trong hai ngày 21-22/9.]]>