Làm thế nào để chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp? Mức lệ phí phải nộp cho việc chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao nhiêu?

Hãy tư vấn cho tôi cách chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp? Trình tự thực hiện việc chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp thực…

Continue ReadingLàm thế nào để chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp? Mức lệ phí phải nộp cho việc chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là bao nhiêu?

Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp

Trước khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần thực hiện tra cứu phân loại nhóm trong Bảng phân loại kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno). Việc tra cứu này là cần thiết và đóng vai trò rất quan trọng để đánh giá khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp. Vậy phân loại kiểu dáng công nghiệp như thế nào cho đúng pháp luật? Hãy cùng INVESTIP tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Continue ReadingPhân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp