Cục Sở hữu trí tuệ triển khai thử nghiệm tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến

Từ ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến trên cổng dịch vụ…

Continue ReadingCục Sở hữu trí tuệ triển khai thử nghiệm tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến

Ford nhận bằng sáng chế cho tấm chắn nắng có khả năng phá kính

Theo mô tả sáng chế, tấm chắn nắng của Ford không chỉ đơn giản là công cụ chống nắng, giảm nhiệt mà còn được bổ sung tính năng phá kính…

Continue ReadingFord nhận bằng sáng chế cho tấm chắn nắng có khả năng phá kính