Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Sáng chế liên quan đến Quyền nộp đơn

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, Cục sở hữu trí tuệ (CSHTT) đã ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực đối với Bằng độc quyền sáng chế (BĐQSC) số 21899 cấp ngày 03 tháng 09 năm 2019 do không có cơ sở xác minh một trong các tác giả sáng chế đã chuyển nhượng quyền nộp đơn cho chủ đơn (cũng là tác giả còn lại).

Continue ReadingTrường hợp hủy bỏ hiệu lực Sáng chế liên quan đến Quyền nộp đơn

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế

Trình độ sáng tạo được quy định như một tiêu chí để xác định một giải pháp kỹ thuật có được xem là sáng chế hay không. Cơ quan tài phán của một số quốc gia đã có những quyết định về các vụ tranh chấp liên quan đến trình độ sáng tạo trong sáng chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung làm rõ hai vấn đề: (1) Trình độ sáng tạo nên được hiểu là gì? (2) Việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế tại một số quốc gia ra sao? Qua đó, cung cấp thêm những góc nhìn mới về xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế.

Continue ReadingKinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xác định trình độ sáng tạo đối với bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ ý tưởng như thế nào?

Bạn nghĩ ra một ý tưởng độc đáo và có thể trong tương lai, khi những ý tưởng đó được hiện thực hóa sẽ đem lại giá trị thực tiễn và thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, hiện tại bạn chưa đủ điều kiện để thực hiện ý tưởng đó và lo lắng ý tưởng này sẽ bị đánh cắp. Vì vậy, việc bạn cần làm là đăng ký bảo hộ ý tưởng để được độc quyền sử dụng.

Continue ReadingĐăng ký bảo hộ ý tưởng như thế nào?

Thông báo về Quy định mới về việc nộp Tuyên bố sử dụng/không sử dụng tại Campuchia năm 2020

Thông báo số 01/KH/2020 Kính gửi quý khách hàng, THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC NỘP TUYÊN BỐ SỬ DỤNG/ KHÔNG SỬ DỤNG TẠI CAMPUCHIA NĂM 2020 Theo…

Continue ReadingThông báo về Quy định mới về việc nộp Tuyên bố sử dụng/không sử dụng tại Campuchia năm 2020