CEO Google: ‘AI là thay đổi công nghệ lớn hơn cả Internet’


Sundar Pichai, CEO Google, cho rằng AI sẽ là thay đổi công nghệ lớn nhất con người từng chứng kiến, có thể lớn hơn cả Internet.]]>