Chuột tàn sát chim hải âu trên hòn đảo Nam Phi


Chuột nhắt xâm hại ngày càng trở nên phàm ăn và ăn thịt cả chim hải âu trưởng thành trên đảo Marion, gây lo ngại cho các chuyên gia bảo tồn.]]>