Cỗ máy sản xuất oxy trên sao Hỏa của NASA


Thiết bị thử nghiệm sản xuất oxy từ carbon dioxide trên sao Hỏa hoạt động tốt hơn dự kiến và chứng minh khả năng giúp các phi hành gia tương lai khám phá hành tinh đỏ.]]>