Con đường bước vào lĩnh vực bán dẫn trăm tỷ USD của Việt Nam


Việt Nam được đánh giá có hệ sinh thái bán dẫn phát triển nhanh, tiềm năng nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ]]>