Con người giết chết hơn 1.000 cá voi mỗi năm


Bất chấp lệnh cấm quốc tế năm 1986, lượng lớn cá voi vẫn bị săn vì mục đích thương mại mỗi năm, kể cả loài nguy cấp trong Sách Đỏ.]]>