Cụm nhà máy quang thủy điện lớn nhất thế giới hoạt động


Nhà máy Kela đi vào hoạt động đầy đủ hôm 25/5, giúp hoàn thiện cụm nhà máy quang thủy điện lớn nhất thế giới.]]>