Cuộc chiến hình thành vũ trụ

You are currently viewing Cuộc chiến hình thành vũ trụ


Lực hấp dẫn và áp suất đối chọi nhau suốt hàng trăm nghìn năm sau vụ nổ Big Bang, dần dần định hình vũ trụ như chúng ta biết ngày nay.]]>