Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP nhiệm kỳ 2023 – 2028

You are currently viewing Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 30/5, Công đoàn Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Chánh văn phòng Công đoàn Bộ Khoa học & Công nghệ; Ban lãnh đạo công ty và 50 đoàn viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn công ty INVESTIP luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đã khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết giữa người lao động với lãnh đạo công ty, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, giám sát, đồng hành để phát triển doanh nghiệp.

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đồng chí Lãnh đạo Công ty INVESTIP và Đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Chánh văn phòng Công đoàn Bộ chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn INVESTIP nhiệm kỳ 2023- 2028

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc – Chủ tịch Công đoàn INVESTIP khóa 2020 – 2025 đang Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành khóa 2020 – 2023

Đồng chí Nguyễn Thị Cao Huyền – Phó Chủ tịch Công đoàn INVESTIP khóa 2020 – 2025 đang trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2023

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Chánh văn phòng Công đoàn Bộ phát biểu tại Đại hội Công đoàn INVESTIP nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Trọng Tú – Phó Tổng Giám đốc Công ty INVESTIP phát biểu tại Đại hội Công đoàn INVESTIP nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Chánh văn phòng Công đoàn Bộ giám sát Quy trình kiểm phiếu

Đồng chí Nguyễn Lê Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Chánh văn phòng Công đoàn Bộ trao hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn INVESTIP nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP SHCN INVESTIP nhiệm kỳ 2023 – 2028

INVESTIP – IP LAW FIRM