Đạn bắn nhanh đến đâu?


Đạn súng trường có thể rời khỏi họng súng với tốc độ hơn 4.300 km/h, đủ nhanh để bay qua quãng đường tương đương 11 sân bóng trong một giây.]]>