HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

I. ĐƠN SÁNG CHẾ NỘP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
I.1. Bản mô tả

Bản mô tả tiếng Việt phải được nộp tại thời điểm nộp đơn.

I.2. Chỉ số phân loại sáng chế quốc tế (International Patent Classification - IPC) và hình vẽ đi kèm bản tóm tắt

Chỉ số IPC của sáng chế cần được khai trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế. Nếu không có chỉ số này hoặc chỉ số phân loại bị sau thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại lại và tính phí phân loại.

Một hoặc nhiều hình vẽ đi kèm với bản tóm tắt của đơn phải được chỉ ra trong đơn, Các hình vẽ này là hình vẽ đặc trưng cho sáng chế.

I.3. Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả sáng chế; tên và địa chỉ của (các) Chủ đơn

Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

I.4. Giấy ủy quyền

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc Giấy ủy quyền hoặc bản sao Giấy ủy quyền chung. Thời hạn để nộp bản gốc hoặc bản sao Giấy ủy quyền là 1 tháng kẻ từ nộp nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

II. ĐƠN SÁNG CHẾ QUỐC TẾ PCT CÓ CHỈ ĐỊNH/CHỌN VIỆT NAM
II.1. Bản mô tả

Bản dịch tiếng Việt của bản mô tả phải được nộp tại thời điểm nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

Nếu có sửa đổi theo Điều 19 hoặc 34 của PCT, bản dịch tiếng Việt của các sửa đổi phải được nộp tại thời điểm nộp đơn và chủ đơn cần nêu rõ là yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn với bản mô tả ban đầu hay bản mô tả sửa đổi,

II.2. Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả sáng chế; tên và địa chỉ của (các) Chủ đơn

Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

Thông tin nêu trên cần phải giống hệt với thông tin được khai ở đơn quốc tế. Nếu có sửa đổi về các thông tin này thì cần thực hiện các yêu cầu theo Quy tắc PCT 92bis để tránh bị ban hành thông báo thiếu sót về mặt hình thức của đơn.

II.3. Giấy ủy quyền

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc Giấy ủy quyền hoặc bản sao Giấy ủy quyền chung. Thời hạn để nộp bản gốc hoặc bản sao Giấy ủy quyền là 34 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất của đơn (hoặc ngày nộp đơn quốc tế nếu đơn quốc tế không xin quyền ưu tiên) và không thể gia hạn thêm

III. ĐƠN SÁNG CHẾ NỘP THEO CÔNG ƯỚC PARIS
III.1. Bản mô tả

Bản mô tả tiếng Việt phải được nộp tại thời điểm nộp đơn.

III.2. Chỉ số phân loại sáng chế quốc tế (International Patent Classification - IPC) và hình vẽ công bố kèm tóm tắt

Chỉ số IPC của sáng chế cần được khai trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế. Nếu không có chỉ số này hoặc chỉ số phân loại bị sau thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại lại và tính phí phân loại.

Một hoặc nhiều hình vẽ đi kèm với bản tóm tắt của đơn phải được chỉ ra trong đơn, Các hình vẽ này là hình vẽ đặc trưng cho sáng chế.

III.3. Tên, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế; tên và địa chỉ của Chủ đơn; and filing date, receiving state and number of priority application

Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

III.4. Giấy ủy quyền

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc Giấy ủy quyền hoặc bản sao Giấy ủy quyền chung. Thời hạn để nộp bản gốc hoặc bản sao Giấy ủy quyền là 1 tháng kẻ từ nộp nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

III.5. Tài liệu ưu tiên

Thời hạn để nộp tài liệu ưu tiên là 3 tháng kể từ ngày nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản dịch tiếng Việt của các trang đầu của tài liệu ưu tiên để xác định chủ đơn của đơn ưu tiên.

Nếu chủ đơn của đơn ưu tiên khác với chủ đơn của đơn Việt Nam, cần nộp bổ sung tài liệu chuyển nhượng để chứng minh chủ đơn của đơn Việt Nam có quyền xin quyền ưu tiên. Tài liệu chuyển nhượng này cần là bản gốc hoặc bản sao công chứng.

IV. ĐƠN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Các lĩnh vực kỹ thuật được bảo hộ bởi Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là như nhau và các tài liệu cần thiết để nộp đơn là như nhau. Trong thời gian theo đuổi đơn, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có thể chuyển đổi thành đơn đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích và ngược lại.

Sự khác biệt giữa sáng chế và giải pháp hữu ích là:

- Tiêu chuẩn bảo hộ đối với đơn sáng chế là tính mới trên toàn thế giới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, còn tiêu chuẩn bảo hộ đối với đơn giải pháp hữu ích là tính mới trên toàn thế giới, có khả năng áp dụng công nghiệp và giải pháp hữu ích không phải là tri thức thông thường. (trình độ sáng tạo được thay thế bằng "kiến thức không thông thường").

- Thời hạn bảo hộ đối với Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn, còn đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

- Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đơn sáng chế là 42 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất, trong khi đối với đơn giải pháp hữu ích thì là 36 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất

Hỏi đáp về đăng ký Sáng chế và giải pháp

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu

Xem thêm

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký Sáng chế và giải pháp

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu

Xem thêm

Quy trình nộp đơn Sáng chế và giải pháp

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu

Xem thêm

TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Kết nối với cục Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi kết nối trực tiếp với cục Sở hữu trí tuệ và các thẩm định viên, đảm bảo tính thông suốt và cập nhật liên tục

Quy trình nghiêm ngặt

Chúng tôi có các quy trình nội bộ nghiêm ngặt bằng các công cụ tiên tiến đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Chất lượng công việc

Mọi quy trình đều đảm bảo hai bước soạn thảo và kiểm tra, đảm bảo tính thống nhất và chất lượng công việc đặt lên hàng đầu

Ứng dụng công nghệ

Tất cả các bản dịch được chủ động quản lý sử dụng phần mềm dịch thuật tốt nhất để kiểm soát các bản dịch

Công cụ quản lý công việc

Tất cả công việc và các vấn đề liên quan, như quản lý thời hạn và kiểm tra xung đột, được xử lý với sự hỗ trợ của một phần mềm chuyên dụng

Tra soát nghiêm ngặt

Chúng tôi xem xét cẩn thận trước khi nộp hồ sơ để tư vấn cho khách hàng. Tránh phát sinh chi phí không cần thiết

Bạn cần tư vấn đăng ký

Bạn vui lòng gửi thông tin liên hệ.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

Liên hệ