HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

I. ĐƠN KIỂU DÁNG NỘP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
I.1. Bộ hình vẽ/ảnh chụp

Đối với kiểu dáng của sản phẩm ba chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm 7 hình vẽ/ảnh chụp, gồm có 1 hình phối cảnh, và 6 hình chiếu thẳng góc từ 6 hướng.

Đối với sản phẩm hai chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm ít nhất một hình vẽ hoặc ảnh chụp.

Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện bằng đường nét liền. Đường nét đứt thể hiện kiểu dáng riêng phần không được chấp nhận. Các đường nét vẽ phải rõ ràng và sắc nét. Màu nền của ảnh chụp phải đồng nhất và tương phản với màu của kiểu dáng công nghiệp. Hình vẽ/ảnh chụp phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.

Hình chiếu trùng lặp hoặc đối xứng có thể không cần cung cấp nhưng hình được bỏ qua cần được nêu trong phần mô tả và giải thích lý do.

Hình chiếu từ dưới lên của sản phẩm có kích thước và trọng lượng lớn có thể được bỏ qua. Tương tự, có thể bỏ qua các hình chiếu nếu các hình này thể hiện chiều dày quá mỏng của sản phẩm.

Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận là một phần của sản phẩm tích hợp, nếu kiểu dáng phức tạp, thẩm định viên có thể yêu cầu nộp hình vẽ/ảnh chụp thể hiện bộ phận ở trong sản phẩm tích hợp để thể hiện vị trí lắp đặt và trạng thái sử dụng của bộ phận.

Trong một số trường hợp, bộ hình vẽ/ảnh chụp có thể cần bao gồm thêm hình vẽ/ảnh chụp để làm rõ kiểu dáng công nghiệp, chẳng hạn như các hình phóng to, hình mặt cắt, v.v..

I.2. Phân loại kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno)

Chỉ số phân loại của kiểu dáng công nghiệp cần được khai trong tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng. Nếu không có chỉ số này hoặc chỉ số phân loại bị sai thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại lại và tính phí phân loại.

I.3. Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả; tên và địa chỉ của (các) Chủ đơn

Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng.

I.4. Giấy ủy quyền

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc Giấy ủy quyền hoặc bản sao Giấy ủy quyền chung. Thời hạn để nộp bản gốc hoặc bản sao Giấy ủy quyền là 1 tháng kẻ từ nộp nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

I.5. Bản mô tả kiểu dáng

Bản mô tả kiểu dáng là tài liệu bắt buộc tại thời điểm nộp đơn, bao gồm các nội dung chính như: tên kiểu dáng công nghiệp, lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp, liệt kê hình vẽ/ảnh chụp, phần mô tả kiểu dáng công nghiệp (bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp) và yêu cầu bảo hộ.

II. ĐƠN KIỂU DÁNG NỘP THEO CÔNG ƯỚC PARIS
II.1. Bộ hình vẽ/ảnh chụp

Đối với kiểu dáng của sản phẩm ba chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm 7 hình vẽ/ảnh chụp, gồm có 1 hình phối cảnh, và 6 hình chiếu thẳng góc từ 6 hướng.

Đối với sản phẩm hai chiều, bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm ít nhất một hình vẽ hoặc ảnh chụp.

Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện bằng đường nét liền. Đường nét đứt thể hiện kiểu dáng riêng phần không được chấp nhận. Các đường nét vẽ phải rõ ràng và sắc nét. Màu nền của ảnh chụp, hình vẽ phải đồng nhất và tương phản với màu của kiểu dáng công nghiệp. Hình vẽ/ảnh chụp phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.

Nếu trong bộ hình vẽ/ảnh chụp, ảnh chụp hoặc hình chiếu tương tự hoặc đối xứng với ảnh chụp hoặc hình chiếu đã có thì bộ hình vẽ/ảnh chụp có thể chỉ cần bao gồm một trong hai hình chiếu đó.

Có thể bỏ qua hình chiếu từ dưới lên của sản phẩm có kích thước và trọng lượng lớn. Tương tự, có thể bỏ qua một hoặc nhiều trong số các hình chiếu nêu trên nếu các hình này thể hiện chiều dày quá mỏng của sản phẩm.

Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận là một phần của sản phẩm tích hợp, nếu kiểu dáng phức tạp, thẩm định viên có thể yêu cầu nộp hình vẽ/ảnh chụp thể hiện bộ phận ở trong sản phẩm tích hợp để thể hiện vị trí lắp đặt và trạng thái sử dụng của bộ phận.

Trong một số trường hợp, bộ hình vẽ/ảnh chụp có thể cần bao gồm thêm hình vẽ/ảnh chụp để làm rõ kiểu dáng công nghiệp, chẳng hạn như các hình phóng to, hình mặt cắt, v.v..

II.2. Phân loại kiểu dáng công nghiệp (Phân loại Locarno)

Chỉ số phân loại của kiểu dáng công nghiệp cần được khai trong tờ khai đơn đăng ký kiểu dáng. Nếu không có chỉ số này hoặc chỉ số phân loại bị sai thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại lại và tính phí phân loại.

II.3. Tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả; tên và địa chỉ của (các) Chủ đơn

Các thông tin này phải được khai trong tờ khai đăng ký đơn kiểu dáng.

II.4. Giấy ủy quyền

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản gốc Giấy ủy quyền hoặc bản sao Giấy ủy quyền chung. Thời hạn để nộp bản gốc hoặc bản sao Giấy ủy quyền là 1 tháng kẻ từ nộp nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

II.5. Bản mô tả kiểu dáng

Bản mô tả kiểu dáng là tài liệu bắt buộc tại thời điểm nộp đơn, bao gồm các nội dung chính như: tên kiểu dáng công nghiệp, lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp, liệt kê hình vẽ/ảnh chụp, phần mô tả kiểu dáng công nghiệp (bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp) và yêu cầu bảo hộ.

II.6. Tài liệu ưu tiên

Thời hạn để nộp tài liệu ưu tiên là 3 tháng kể từ ngày nộp đơn và không thể gia hạn thêm.

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp bản dịch tiếng Việt của các trang đầu của tài liệu ưu tiên để xác định chủ đơn của đơn ưu tiên.

Nếu chủ đơn của đơn ưu tiên khác với chủ đơn của đơn Việt Nam, cần nộp bổ sung tài liệu chuyển nhượng để chứng minh chủ đơn của đơn Việt Nam có quyền xin quyền ưu tiên. Tài liệu chuyển nhượng này cần là bản gốc hoặc bản sao công chứng.

III. ĐƠN KIỂU DÁNG QUỐC TẾ THEO HỆ THỐNG LA HAY CHỈ ĐỊNH VIỆT NAM
III.1. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp 

Phần mô tả kiểu dáng bằng tiếng Anh là tài liệu bắt buộc khi chỉ định Việt Nam mô tả ngắn gọn (không quá 100 từ) về đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng.

III.2. Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ là thông tin bắt buộc khi chỉ định vào Việt Nam. Khi chỉ định Việt Nam, người nộp đơn lựa chọn câu yêu cầu bảo hộ “Application for overall protection for industrial design(s) as shown and described.

III.3. Hình vẽ/ảnh chụp

Bộ hình vẽ/ảnh chụp phải bao gồm các hình chiếu đủ để bộc lộ toàn bộ KDCN. Các hình chiếu KDCN cần theo cùng một tỷ lệ. Cần chú thích tên gọi của các hình chiếu trong tờ khai. Ảnh chụp có thể ở dạng đơn sắc hoặc màu.

Hình chiếu trùng lặp hoặc đối xứng có thể không cần cung cấp nhưng hình được bỏ qua cần được nêu trong phần mô tả và giải thích lý do.

Hỏi đáp về Kiểu dáng Công nghiệp

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu

Xem thêm

Chuẩn bị hồ sơ Kiểu dáng công nghiệp

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu

Xem thêm

Quy trình nộp đơn đăng ký Kiểu dáng CN

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu

Xem thêm

Kết nối với cục Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi kết nối trực tiếp với cục Sở hữu trí tuệ và các thẩm định viên, đảm bảo tính thông suốt và cập nhật liên tục

Quy trình nghiêm ngặt

Chúng tôi có các quy trình nội bộ nghiêm ngặt bằng các công cụ tiên tiến đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Chất lượng công việc

Mọi quy trình đều đảm bảo hai bước soạn thảo và kiểm tra, đảm bảo tính thống nhất và chất lượng công việc đặt lên hàng đầu

Ứng dụng công nghệ

Tất cả các bản dịch được chủ động quản lý sử dụng phần mềm dịch thuật tốt nhất để kiểm soát các bản dịch

Công cụ quản lý công việc

Tất cả công việc và các vấn đề liên quan, như quản lý thời hạn và kiểm tra xung đột, được xử lý với sự hỗ trợ của một phần mềm chuyên dụng

Tra soát nghiêm ngặt

Chúng tôi xem xét cẩn thận trước khi nộp hồ sơ để tư vấn cho khách hàng. Tránh phát sinh chi phí không cần thiết

Bạn cần tư vấn đăng ký

Bạn vui lòng gửi thông tin liên hệ.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

Liên hệ