HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

A. Tài liệu và thông tin cần thiết:
Mẫu nhãn hiệu:
  • bản mềm rõ nét hoặc mẫu nhãn hiệu in màu rõ nét có kích thước không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm;

    • Đối với nhãn hiệu là âm thanh thì mẫu nhãn hiệu phải là tệp âm thanh định dạng kỹ thuật số .MP3 với dung lượng không quá 2 MB và bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh, cụ thể là được thể hiện bằng khuông nhạc 5 dòng kẻ.

    • Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu.

  • Tên và địa chỉ của Chủ nhãn hiệu (Chủ đơn);

  • 01 Bản gốc Giấy uỷ quyền của Chủ đơn (nếu nộp thông qua đại diện) được ký và đóng dấu bởi Chủ đơn (nếu có). Chủ đơn có thể nộp bản gốc Giấy ủy quyền muộn hơn ngày nộp đơn nhưng không quá 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký theo đơn nhãn hiệu được phân loại chính xác theo tiêu chí phân loại quốc tế.

  • Tài liệu ưu tiên (nếu có). Chủ đơn có thể nộp bản gốc tài liệu ưu tiên muộn hơn ngày nộp đơn nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

  • Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm các tài liệu về quy chế sử dụng nhãn hiệu, thuyết minh và các tài liệu chứng minh liên quan.

B. Thời hạn

Theo thực tiễn hiện nay tại Việt Nam, một đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý theo quy trình và thời hạn như sau

1. Thẩm định hình thức

Trong thời hạn 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục SHTT tiến hành đánh giá tính hợp lệ của đơn đăng ký nhãn hiệu theo các yêu cầu về hình thức và ra quyết định Chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn đáp ứng yêu cầu.

2. Công bố đơn hợp lệ

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, Đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3. Thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung thông thường kéo dài từ 13-14 tháng kể từ ngày công bố. Trong giai đoạn này, đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định khả năng cấp Văn bằng bảo hộ cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

4. Cấp văn bằng bảo hộ

2 - 4 tháng kể từ ngày đóng phí, lệ phí cấp văn bằng bảo hộ.

Hỏi đáp về Nhãn hiệu

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu về Nhãn hiệu, thương hiệu

Xem thêm

Chuẩn bị hồ sơ nhãn hiệu

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu về Nhãn hiệu, thương hiệu

Xem thêm

Quy trình nộp đơn nhãn hiệu

Giải đáp các vướng mắc, tư vấn các giải pháp tối ưu về Nhãn hiệu, thương hiệu

Xem thêm

Chuyên gia giàu kinh nghiệm

Hệ thống nhân sự giàu kinh nghiệm chuyên môn về các vấn đề Nhãn hiệu và Bản quyền

Kinh nghiệm thực tiễn

Hiểu biết tốt về thực tiễn và kinh nghiệm phong phú khi làm việc với Văn phòng Nhãn hiệu và Bản quyền

Tư vấn chính xác

Đưa ra lời khuyên có giá trị trước khi nộp đơn để tăng khả năng đăng ký nhãn hiệu và giảm rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí

Kết nối trực tiếp

Kết nối trực tiếp và thông suốt với hệ thống nộp đơn và tra cứu, thanh toán. Giúp kê khai và thanh toán minh bạch và nhanh chóng

Tư vấn chiến lược

Tư vấn các chiến lược phù hợp để khắc phục phản đối kịp thời và tiết kiệm chi phí

Theo dõi và nhắc nhở

Quản lý thời gian liên tục kịp thời và hiệu quả để thông báo về nhãn hiệu và bản quyền của khách hàng

Bạn cần tư vấn đăng ký Nhãn hiệu, Thương hiệu

Bạn vui lòng gửi thông tin liên hệ.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

Liên hệ