Drone thu hoạch cây gỗ từ trên không


Công ty Thụy Điển sử dụng drone để thu hoạch cây nhỏ, mang lại phương pháp tỉa thưa rừng cây an toàn và không phát thải carbon.]]>