XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

DỰ ÁN TÀI SẢN TRÍ TUỆ LÀ GÌ

INVESTIP tham gia triển khai các dự án thuộc Chương trình quốc gia về hỗ trợ phát triển Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển Tài sản trí tuệ. INVESTIP triển khai hoạt động của mình theo các lĩnh vực:

CÁC NHIỆM VỤ DỰ ÁN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận và Chỉ dẫn địa lý

Phát triển và thực hiện các đề tài, dự án, sáng kiến thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học xã hội.

Thực hiện các chương trình truyền thông giới thiệu và phổ biến kiến thức liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và phát triển Thương hiệu

Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ

Xây dựng chiến lược phát triển Thương hiệu cho các sản phẩm

Các dịch vụ liên quan khác

Bạn cần tư vấn về xây dựng và phát triển dự án?

Bạn vui lòng gửi thông tin liên hệ.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất có thể.

Liên hệ

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC