‘Duy trì sóng 2G một thời gian để hỗ trợ thiết bị 4G’


Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu điện thoại 4G không thể gọi, nhắn tin nên cần sự hỗ trợ của sóng 2G.]]>