Facebook lỗi chỉ đăng nhập được một tài khoản trên mỗi thiết bị


Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết họ chỉ truy cập được vào một tài khoản, toàn bộ thông tin đăng nhập khác lưu trên máy đều bị xóa.]]>