Gấu và sói cùng tấn công mẹ con nai sừng tấm


Thước phim hiếm gặp cho thấy gấu nâu lao ra tấn công nai sừng tấm mẹ, trong khi sói tận dụng thời cơ đuổi theo con non.]]>