Hãng bút “PARKER” và vi phạm nhãn hiệu

  • Post category:Tin tức

Giới thiệu

“PARKER” là nhãn hiệu nổi tiếng về các sản phẩm bút và được bảo hộ bởi một số đăng ký nhãn hiệu, bao gồm Đăng ký Việt Nam số 2251.

Chủ sở hữu nhãn hiệu, EUROPE BRANDS S.à R.L., rất tích cực trong việc bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ của họ và đấu tranh chống lại hàng giả, hàng nhái.

Sự kiện thực tế

Khi tìm kiếm trên mạng, EUROPE BRANDS S.à R.L. đã phát hiện một trang web tiếng Việt quảng cáo sản phẩm bút dưới nhãn hiệu “PARKER” với tên miền http://butparkervietnam.com/.

Một cuộc điều tra sâu hơn cho thấy trang web nói trên do “Công ty TNHH Parker Việt Nam” và “Công ty TNHH Parker Châu Á Việt Nam” đồng điều hành.

Cả hai công ty đều không có mối quan hệ với EUROPE BRANDS.

Các sản phẩm bút “PARKER” được bán trên trang http://butparkervietnam.com/ đều là hàng giả.

Tháng 7 năm 2021, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (Thanh tra BKHCN) đã làm việc với đại diện “Công ty TNHH Parker Việt Nam” và “Công ty TNHH Parker Châu Á Việt Nam”.

Trong cuộc họp, sau khi được thông báo đầy đủ về hậu quả của hành vi vi phạm của mình, những người vi phạm đã chấm dứt hành vi vi phạm. Cụ thể bao gồm cả việc đổi tên công ty không chứa từ “PARKER” và chuyển miễn phí tên miền <butparkervietnam.com> cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Tất cả các thay đổi về quyền sở hữu tên miền và tên thương mại đã được thực hiện và vụ việc đã hoàn tất.

Bình luận

Cần lưu ý rằng việc xử lý các vi phạm hoặc tranh chấp đối với Tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD) như <butparkervietnam.com> không thuộc thẩm quyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, vì vụ việc cũng liên quan đến tên thương mại vi phạm quyền nhãn hiệu, nên có thể bao gồm cả vấn đề tranh chấp tên miền. Thanh tra BKHCN có thể thuyết phục người vi phạm tự nguyện chuyển tên miền tranh chấp cho nguyên đơn như một hành động tuân thủ luật pháp. Do đó, trong một số trường hợp nhất định, chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có thể lấy lại gTLD của mình thông qua thủ tục hành chính trước khi nhờ đến Thanh tra BKHCN mà không cần đến Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP).

Nguồn: APAA