Hành tinh trong vùng ở được có thể chứa đại dương nước


Hành tinh K2-18 b có kích thước gấp đôi Trái Đất và quay trong vùng ở được quanh sao chủ cách hệ Mặt Trời 120 năm ánh sáng.]]>