Hồ nước chết chóc nhất hành tinh

  • Post category:Tin nhanh


Hồ Nyos tích tụ và giải phóng đám mây khí CO2 khổng lồ, cướp đi sinh mạng của gần 1.800 người chỉ sau một đêm.]]>