Hội thảo “Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hệ thống Tòa án”

You are currently viewing Hội thảo “Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hệ thống Tòa án”

Ngày 22/8/2022, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo với nội dung: “Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hệ thống Tòa án”.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 đại biểu đến từ các bộ, ngành như: Bộ KH&CN, Bộ Công an, Bộ Công thương, Tòa án nhân dân tối cao, Trường Đại học Luật Hà Nội,…

Nội dung của Hội thảo đã đề cập đến các cơ sở pháp lý, các khó khăn, vướng mắc, ưu, nhược điểm của từng biện pháp thực thi quyền SHTT và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống các cơ quan thực thi quyền SHTT, tăng vai trò của Tòa án trong thực thi quyền SHTT để bảo vệ tốt hơn quyền SHTT của chủ thể quyền, giảm vi phạm quyền SHTT, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hội thảo đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu làm cơ sở cho các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hệ thống Toàn án.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: