Hơn 100 doanh nghiệp đăng ký sự kiện công nghệ và đổi mới sáng tạo


Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đăng ký trình bày tham luận, mở gian hàng triển lãm, trình diễn công nghệ… cùng nhiều hoạt động khác tại Techconnect and Innovation Vietnam.]]>